Det här avtrycket uppdaterades senast den 9th juli 2024.

Ägaren till denna webbplats är:

Cykelhotell Malmö AB AB
Spårvägen 19, 212 51 Malmö, Sweden
Sverige
E-post: info@ohboy.se
Telefonnummer: +46(0)4085606
VAT ID: SE559080486901

Den lagliga företrädaren (de lagliga företrädarna) för Cykelhotell Malmö AB AB:

Cord Siegel

1. Allmänst

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenttvister.

2. Följande information är obligatorisk enligt tysk lag.