Det här avtrycket uppdaterades senast den 25th april 2023.

Ägaren till denna webbplats är:

Cykelhotell Malmö AB
Lilla varvsgatan 24 lgh 1521, 212 51 Malmö
Sverige
E-post: 
Telefonnummer: +46(0)4085606

1. Allmänst

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenttvister.