Filosofi

Ohboy är ett hus med 55 lägenheter och 31 hotellrum, byggt för ett modernt, urbant liv.

Bakom projektet står Hauschild + Siegel som arkitekter, byggherrar och förvaltare. Ohboy är en pusselbit i den täta, gröna staden där människor kan leva kvalitativt och klimatsmart. Målet är att hitta långsiktiga lösningar för en tillvaro med maximal mobilitet och många plus i kanten.

Filosofi

Ohboy är ett hus med 55 lägenheter och 31 hotellrum, byggt för ett modernt, urbant liv.

Bakom projektet står H+S som arkitekter, byggherrar och förvaltare. Ohboy är en pusselbit i den täta, gröna staden där människor kan leva kvalitativt och klimatsmart. Målet är att hitta långsiktiga lösningar för en tillvaro med maximal mobilitet och många plus i kanten.

Arbetsmetod

H+S arbetar från start till mål med ett hus tillkomst och liv – en nyckel för att ta ett helhetsgrepp på processen och ha friheten att utforska möjligheter och våga sig på nya idéer.

Arbetsmetod

H+S arbetar från start till mål med ett hus tillkomst och liv – en nyckel för att ta ett helhetsgrepp på processen och ha friheten att utforska möjligheter och våga sig på nya idéer.

Mobilitet

Lånecyklar, leveransboxar, odlingslådor, kollektivtrafiksatsningar, verktygsstationer och gemensamma ytor är några av inslagen som gör en hållbar livsstil enklare i Ohboy. Dessa smarta lösningar är ett alternativ för att öka mobiliteten i staden utan att bygga mer bilparkering, ett svar på att många lever ett liv utan egen bil.

Mobilitet

Lånecyklar, leveransboxar, odlingslådor, kollektivtrafiksatsningar, verktygsstationer och gemensamma ytor är några av inslagen som gör en hållbar livsstil enklare i Ohboy. Dessa smarta lösningar är ett alternativ för att öka mobiliteten i staden utan att bygga mer bilparkering, ett svar på att många lever ett liv utan egen bil.

Ekologi

Visst finns det plats för grönt i den täta staden. Generösa odlingslådor på balkonger och varierad växtlighet på tak, fasader och gård ger stor biologisk mångfald – ett plus för dig, staden och planeten. Byggnaden värms upp med bergvärme direkt från tomten, och solceller på taket fångar energi till fastighetens el.

Ekologi

Visst finns det plats för grönt i den täta staden. Generösa odlingslådor på balkonger och varierad växtlighet på tak, fasader och gård ger stor biologisk mångfald – ett plus för dig, staden och planeten. Byggnaden värms upp med bergvärme direkt från tomten, och solceller på taket fångar energi till fastighetens el.

Lokal design

Med hotellets inredning har vi arbetat lokalt – med design, produktion och material från södra Sverige. Malmöbaserade Lisa Hilland och Mats Theselius har ritat möbler till rummen, och den vackra trappan och ett flertal inredningsdetaljer är tillverkade av Branders snickeri i Kirseberg, av ask från norra Skåne. I lägenheternas entréhall har Sara Granér gjort en väggmålning, och det är även hon som ligger bakom Ohboys logga.

Lokal design

Med hotellets inredning har vi arbetat lokalt – med design, produktion och material från södra Sverige. Malmöbaserade Lisa Hilland och Mats Theselius har ritat möbler till rummen, och den vackra trappan och ett flertal inredningsdetaljer är tillverkade av Branders snickeri i Kirseberg, av ask från norra Skåne. I lägenheternas entréhall har Sara Granér gjort en väggmålning, och det är även hon som ligger bakom Ohboys logga.