Hjälp oss välja cyklar

I Cykelhuset Ohboy kommer det att finnas en husgemensam cykelpool där hyresgästerna kan låna specialcyklar för behov som inte dyker upp varje dag, men ändå i vardagen. För att välja vilka cyklar vi ska köpa in öppnar vi nu upp för tips och synpunkter.

Så kolla in länken här och kom hemskt gärna med input: CYKELTIPS

Tack på förhand!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.