Halvvägs upp

Cykelhuset växer upp
I december är det dags för inflytt i Ohboy, och Stapelbäddsparken börjar redan nu ana sin nya granne.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.