Goda utsikter

Vad sägs om den här vyn? Flytta in på plan 5 och det här blir vardagsmat.

Cykelhuset Ohboy har nu bjälklaget för plan 7 på plats – kvar har vi orangeri och takträdgård på plan 8. Så ännu mer långsträckta vyer väntar.

Stans bästa utsikt från plan 5 i Ohboy

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.