Besök av Streetfilms!

Tack vare ett besök av Clarence Eckerson Jr. och hans kamera kan ni nu få en första visning av Ohboy i rörlig bild. Clarence filmar för streetfilms.org och på hans tur i cykel-Malmö var ett av stoppen vårt bygge. Skoj, tycker vi. Varsågoda!

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.